sŵ logo

Ymunodd Achos Da Rhyfeddol arall â Loto Lwcus

07 Mai 2021

Sŵ Fynydd Gymreig Bae Colwyn

Mae’r Sŵ Fynydd Gymreig yn sefyll ar safle gwyrdd 37 erw - un o’r tirweddau mwyaf prydferth ac unigryw i unrhyw sŵ yn y DU ac mae’n edrych i lawr dros Fae Colwyn a mynyddoedd y Carneddau yng Ngogledd Cymru.

Mae gennym dros 140 o rywogaethau yn ein casgliad rhyfeddol, a hyd yma rydym wedi croesawu mwy nag wyth miliwn o ymwelwyr drwy ein giatiau.

Gallwch nawr eu cefnogi trwy brynu tocynnau Loto Lwucus trwy https://www.cvsclotolwcus.co.uk/support/national-zoological-society-of-wales 

Mae ein achosion yw ar y trywydd iawn i godi £9,079.20 y flwyddyn

18.19% Wedi’i Gwblhau

291 tocyn o’ch targed o 1,600 tocyn

Mwy o straeon gorau

Llongyfarchiadau i'n Henillydd Ychwanegol!!

Yn ystod y cyfnod cyn tynnu Loto Lwcus am y tro cyntaf, roeddem yn cynnig gwobr ychwanegol o £250 mewn Talebau Amazon i unrhyw chwaraewr a oedd wedi prynu tocyn cyn tynnu'r rhifau am y tro cynta...

04 Mai 2021

Yn ôl i’r rhestr lawn

Mae ein achosion yw ar y trywydd iawn i godi £9,079.20 y flwyddyn

18.19% Wedi’i Gwblhau

291 tocyn o’ch targed o 1,600 tocyn