Pwyntiau Mawr: Diwygio Gamblo ar gyfer yr Oes Ddigidol

Mae symud i 18+ bellach wedi'i gwblhau

02 Hydref 2023

Fel rydym yn siŵr eich bod wedi gweld erbyn hyn, mae llywodraeth y DU wedi datgelu ei phapur gwyn hir-ddisgwyliedig o’r enw “High Stakes: Gambling Reform for the Digital Age”. Mae hyn yn dilyn papur adolygu’r llywodraeth ar Ddeddf Hapchwarae’r DU, a gyhoeddwyd ar 8 Rhagfyr 2020.

 


Beth sy'n newid?

Mae amryw o argymhellion wedi’u cyflwyno y bydd Gatherwell yn eu hystyried. Fodd bynnag, yr argymhelliad mwyaf nodedig sy’n effeithio ar y sector loterïau elusennol yw her llywodraeth y DU i weithredwyr symud i derfyn oedran cyfreithiol o 18 ar gyfer prynu tocynnau loteri.

 


Beth yw agwedd Gatherwell?

I'r rhai ohonoch nad ydynt efallai'n gwybod, Gatherwell yw'r ELM (Rheolwr y Loteri Allanol) sy'n rhedeg gweithrediad y loteri y tu ôl i'r llenni, felly wedi bod yn gweithredu'r newidiadau gofynnol.

Er ei bod yn parhau i fod yn gyfreithiol yn y tymor agos i gefnogwyr 16 a 17 oed barhau i brynu tocynnau ar gyfer loterïau elusennol, rydym wedi penderfynu trosglwyddo i oedran cyfreithiol o 18 oed ar draws yr holl loterïau a reolir gan Gatherwell cyn unrhyw newidiadau deddfwriaethol.

Mae’r newidiadau hyn bellach wedi’u cwblhau, ac nid yw cefnogwyr o dan 18 oed bellach yn gallu prynu tocynnau ar lwyfannau loteri Gatherwell.

Byddwch yn dawel eich meddwl y bydd y newid hwn yn cael effaith fach iawn ar godi arian cyffredinol y loteri. Ar draws yr holl loterïau a reolir gan Gatherwell, dim ond 75 o gefnogwyr cofrestredig sydd o dan 18 oed sydd gennym, sy’n cyfateb i 0.014% o gyfanswm nifer y chwaraewyr.

 


Sut mae Gatherwell wedi delio â'r trawsnewid?

Mae'r holl ddeunydd hyrwyddo ynghyd â'r Rheolau Gêm ar y wefan wedi'u diweddaru. Rydym hefyd wedi cysylltu â’r holl gefnogwyr sydd o dan 18 i’w hysbysu bod eu tocynnau wedi’u canslo yn anffodus, gydag ysgogiad iddynt ail-gofrestru ar gyfer y loteri rhywbryd ar ôl eu penblwydd yn 18 oed.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â’r cyfeiriad e-bost “support@”.

Mae ein achosion yw ar y trywydd iawn i godi £9,079.20 y flwyddyn

12.93% Wedi’i Gwblhau

291 tocyn o’ch targed o 2,250 tocyn

Mwy o straeon gorau

Giving Tuesday '23 is approaching!

Giving Tuesday is approaching, and it could be the perfect time to sign up to our community fundraising lottery! With no setup costs, and no hassle, you could unlock unlimited monthly fundraising &n...

18 Hydref 2023

Moving to 18+

As you may have heard, the UK government has unveiled its long-awaited white paper titled High Stakes: Gambling Reform for the Digital Age. This follows the government's review paper on the UK Gamblin...

01 Medi 2023

Yn ôl i’r rhestr lawn

Mae ein achosion yw ar y trywydd iawn i godi £9,079.20 y flwyddyn

12.93% Wedi’i Gwblhau

291 tocyn o’ch targed o 2,250 tocyn