Newyddion a chyngor

Ymunodd Achos Da Rhyfeddol arall â Loto Lwcus

Sŵ Fynydd Gymreig Bae Colwyn Mae’r Sŵ Fynydd Gymreig yn sefyll ar safle gwyrdd 37 erw - un o’r tirweddau mwyaf prydferth ac unigryw i unrhyw sŵ yn y DU ac mae’n edrych i lawr dros Fa...

07 Mai 2021

Llongyfarchiadau i'n Henillydd Ychwanegol!!

Yn ystod y cyfnod cyn tynnu Loto Lwcus am y tro cyntaf, roeddem yn cynnig gwobr ychwanegol o £250 mewn Talebau Amazon i unrhyw chwaraewr a oedd wedi prynu tocyn cyn tynnu'r rhifau am y tro cynta...

04 Mai 2021

Mae ein achosion yw ar y trywydd iawn i godi £10,732.80 y flwyddyn

19.11% Wedi’i Gwblhau

344 tocyn o’ch targed o 1,800 tocyn