Canlyniadau Loto Lwcus

Gweld yr holl ganlyniadau tynnu ac enillwyr! Mewngofnodi i weld pa docynnau sydd gennych ym mhob gêm ac unrhyw wobrau rydych chi wedi'u hennill.

Tynnwch y canlyniadau

Sad 02 Gorff 2022
5 8 5 8 0 9

Rhifau Sy’n Cyfateb: Mae’n rhaid ichi gyfateb y rhifau 2-6 cyntaf neu olaf mewn rhes i ennill!

Enillwyr lluniadu

Prif wobr 🏆
Cronfa Gymunedol Loto Lwcus
Cyfatebodd Ms T (LLANDUDNO JUNCTION) yn cefnogi Cronfa Gymunedol Loto Lwcus 3 rhif ac enillodd hyn £25.00
Ail wobr
The Kind Bay Initiative
Cyfatebodd Ms D (COLWYN BAY) yn cefnogi The Kind Bay Initiative 2 rhif ac enillodd hyn 3 tocyn ychwanegol
Ail wobr
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Betws yn Rhos
Cyfatebodd Ms P (ABERGELE) yn cefnogi Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Betws yn Rhos 2 rhif ac enillodd hyn 3 tocyn ychwanegol
Ail wobr
Happy Faces Children's Charity
Cyfatebodd Mr V (RHYL) yn cefnogi Happy Faces Children's Charity 2 rhif ac enillodd hyn 3 tocyn ychwanegol
Ail wobr
Rotary Llandudno
Cyfatebodd Mr O (LLANDUDNO) yn cefnogi Rotary Llandudno 2 rhif ac enillodd hyn 3 tocyn ychwanegol