Loto Lwcus Logo

Llongyfarchiadau i'n Henillydd Ychwanegol!!

04 Mai 2021

Yn ystod y cyfnod cyn tynnu Loto Lwcus am y tro cyntaf, roeddem yn cynnig gwobr ychwanegol o £250 mewn Talebau Amazon i unrhyw chwaraewr a oedd wedi prynu tocyn cyn tynnu'r rhifau am y tro cyntaf.

Rydyn ni bellach yn falch iawn o gyhoeddi mai enw enillydd y wobr anhygoel honno yw Mr Garry Laine sy'n gefnogwr Ymddiriedolaeth Pier Fictoria Colwyn. Rhoddwyd y talebau i Mr Laine ddydd Mawrth 13eg Ebrill.

Wrth ddyfarnu'r talebau gofynnwyd i Mr Laine am ei feddyliau, ac ymatebodd "Rydw i'n rhannu Loto Lwcus lle bynnag y gallaf, i annog cymaint o chwaraewyr â phosib i ymuno. Rydyn ni wedi rhoi'r gorau i'r holl Loterïau Cenedlaethol ond rydyn ni wir yn hoff iawn o hon gan ei bod o fudd i drigolion Conwy ac yn gallu cefnogi Ymddiriedolaeth y Pier gyda chodi arian”

Mae ein achosion yw ar y trywydd iawn i godi £9,297.60 y flwyddyn

16.56% Wedi’i Gwblhau

298 tocyn o’ch targed o 1,800 tocyn

Mwy o straeon gorau

Loto Lwcus - buddugoliaeth arall i'r Gymuned

Mae Loto Lwcus yn dathlu buddugoliaeth ddwbl i’r Gymuned. Loto Lwcus yw'r datrysiad codi arian cynaliadwy ar-lein a ddarperir gan CGGC i helpu i gefnogi achosion da lleol mewn ffordd hwyliog a d...

31 Mai 2022

Mae Loto Lwcus yn Parhau i ENNILL dros y Gymuned!

Mae Loto Lwcus yn dathlu buddugoliaeth arall o £ 250! Ers lansio dros £ 1350 wedi wedi'i ennill ac mae dros £ 6,000 wedi'i godi ar gyfer y gymuned leol. Datrysiad codi arian cynaliad...

16 Tachwedd 2021

Yn ôl i’r rhestr lawn

Mae ein achosion yw ar y trywydd iawn i godi £9,297.60 y flwyddyn

16.56% Wedi’i Gwblhau

298 tocyn o’ch targed o 1,800 tocyn