Cyfrif cefnogwyr

13 Cefnogwyr

 • Cefnogodd Ms J ni gyda 2 tocyn
 • Cefnogodd Ms J ni gyda 3 tocyn
 • Cefnogodd Mx J ni gyda 2 tocyn
 • Cefnogodd Ms D ni gyda 2 tocyn
 • Cefnogodd Ms J ni gyda 3 tocyn
 • Cefnogodd Ms W ni gyda 2 tocyn

Dyddiad tynnu nesaf

6d 4h 58m Pelen gonffeti

09 Gorffennaf 2022

Canlyniadau

£25,000 Jacpot

5 8 5 8 0 9
 • Enillydd! Ms T (LLANDUDNO JUNCTION) Enillodd £25.00!
 • Enillydd! Ms D (COLWYN BAY) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Ms P (ABERGELE) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mr V (RHYL) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mr O (LLANDUDNO) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
Sad 02 Gorff 2022

Ynglŷn â Cronfa Gymunedol Loto Lwcus:

Mae Loto Lwcus yn loteri wythnosol sy'n cefnogi achosion da lleol a mentrau cymunedol yn uniongyrchol.

Mae loterïau yn ffordd hwyliog ac effeithiol i achosion godi arian mawr ei angen yn yr amseroedd anodd hyn. Trwy gael mwy o bobl i ymuno, nid ydynt yn codi arian yn unig, maent hefyd yn codi ymwybyddiaeth.

Pan fyddwch chi'n chwarae Loto Lwcus rydych chi'n gwybod bod 60% o bris eich tocyn yn mynd at achosion da (mwy na DWBL yr hyn y mae'r Loteri Genedlaethol yn ei roi) AC mae'r arian a godir yn mynd at achosion da sydd o fudd i'ch cymuned leol.

Mae'r elw a gynhyrchir o'r dudalen hon yn mynd i gronfa achosion da gyffredinol, a weinyddir gan Gymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy, a fydd yn cael ei wario ar ddarparu cefnogaeth hanfodol i ystod eang o sefydliadau lleol a mentrau cymunedol sy'n cael effaith fuddiol ar y gymuned leol.

Gallwch ddarganfod sut mae'r cyngor yn dyrannu grantiau i achosion da lleol trwy eu gwefan:

https://www.cvsc.org.uk/cy/

Helpwch ni i rannu ein hachos ar gyfryngau cymdeithasol!

Sut mae'r loteri'n gweithio

£1 y tocyn

Mae hynny'n iawn, yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos yw ein tocynnau loteri.

60% i achosion!

50% i'r achos o'ch dewis ac 10% i achosion eraill yn Conwy.

Gwobr fawreddog £ 25,000

Cydweddwch bob un o'r 6 rhif ac rydych chi'n ennill y JACKPOT

ennill taleb £1000 Cyrri

Enillwch Gerdyn Anrheg Currys gwerth £1,000

Angen uwchraddio? Prynwch eich tocynnau cyn 27 Awst i gael cyfle i ennill cerdyn e-Anrheg Currys gwerth £1,000! O offer cegin i setiau teledu, a gliniaduron i iPhones, mae rhywbeth at ddant pawb!