Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Glanwydden

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Glanwydden

Cyfrif cefnogwyr

15 Cefnogwyr

 • Cefnogodd Mx M ni gydag 1 tocyn
 • Cefnogodd Mx B ni gydag 1 tocyn
 • Cefnogodd Mx T ni gydag 1 tocyn
 • Cefnogodd Mx J ni gyda 2 tocyn
 • Cefnogodd Mx P ni gydag 1 tocyn
 • Cefnogodd Mx J ni gydag 1 tocyn

Dyddiad tynnu nesaf

3d 2h 40m Pelen gonffeti

15 Mehefin 2024

Canlyniadau

£25,000 Jacpot

3 5 2 8 2 1
 • Enillydd! Mx S (Llandudno) Enillodd £25.00!
 • Enillydd! Ms M (Abergele) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mr M (Colwyn Bay) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Ms W (Dinbych) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Ms W (COLWYN BAY) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Ms W (LLANDUDNO JUNCTION) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Ms E (LLANFAIRFECHAN) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mx C (Llandudno) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
Sad 08 Meh 2024

Amdanom ni

Mae Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Glanwydden yn darparu cyllid i Ysgol Glanwydden i ddarparu profiadau dysgu cyfoethocach a hwyliog i’r plant a’r staff.

Rydym angen eich help er mwyn i ni allu parhau i gefnogi'r ysgol!

Diolch am eich caredigrwydd a phob lwc!

Helpwch ni i rannu ein hachos ar gyfryngau cymdeithasol

Sut mae'r loteri'n gweithio

£1 y tocyn

Mae hynny'n iawn, yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos yw ein tocynnau loteri.

60% i achosion!

50% i'r achos o'ch dewis ac 10% i achosion eraill yn Conwy.

Gwobr fawreddog £ 25,000

Cydweddwch bob un o'r 6 rhif ac rydych chi'n ennill y JACKPOT

Enillwch Gerdyn Anrheg Amazon gwerth £1,000

Byddwch yn derbyn un mynediad i'r raffl hon am bob tocyn wythnosol sydd gennych. Prynwch fwy o docynnau ar gyfer mwy o geisiadau

Prynu tocynnau

Eisiau ennill £200 ychwanegol?

Sgoriwch gyfle ychwanegol i ennill cerdyn anrheg Amazon gwerth £200 y mis hwn a helpu achos da.

Cyfeirio ffrind