Redeem your voucher

Cyfnewid eich tocyn rhodd

Mae cod eich tocyn rhodd yn 9 digid o hyd a chafodd ei anfon mewn e-bost ar yr adeg y prynwyd y tocyn rhodd. Mae hefyd i’w weld ar eich tocyn rhodd sydd wedi’i argraffu.

Ffoniwch 01492 483015 i gael cymorth