Tocynnau rhodd

Opsiwn lliwiau
Pa liw yr hoffech chi i’ch tocyn rhodd fod? Dewiswch un o’r ddau opsiwn lliwiau i gadarnhau.
Gwerth y tocyn rhodd
Dewiswch werth y tocyn rhodd neu nodwch eich gwerth eich hun yn y blwch â’r label “Arall”. Mae’n rhaid cadw’r gwerthoedd i’r £5 agosaf, a £100 ydy’r uchafswm.
Cadwch y gwerthoedd i’r £5 agosaf. Uchafswm o £100
Pwy ydych chi eisiau ei gefnogi?

Gallwch chi ddewis cysylltu’r tocyn rhodd hwn ag achos penodol ar y wefan. Os byddwch chi’n gwneud hyn, bydd y sawl sy’n ei dderbyn dim ond yn gallu prynu tocynnau sy’n cefnogi’r achos da o’ch ddewis â’i docyn rhodd.

Neu gallwch chi ddewis “Gadael i’r sawl sy’n ei dderbyn benderfynu” ac fe fydd gofyn i’r sawl sy’n ei dderbyn ddewis pwy y byddai’n hoffi ei gefnogi pan fydd yn cyfnewid ei docyn rhodd.

Gwneud eich tocyn rhodd yn bersonol i chi.
Rydyn ni wedi llenwi enghraifft o neges bersonol ar gyfer y sawl sy’n derbyn eich rhodd i’ch rhoi ar ben y ffordd. Mae croeso ichi wneud hyn yn bersonol i chi trwy glicio yn y blwch a theipio’ch neges eich hun.

Mae’ch neges bersonol wedi’i chyfyngu i 240 o nodau.

Nodau sydd ar ôl:
Cadarnhau oedran cydsynio